Έρχονται προσλήψεις στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων

0
51

Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν οι πρώτες προσλήψεις στα Κέντρα Κοινότητας οι οποίες θα λειτουργήσουν για τρία έτη.

Τα Κέντρα Κοινότητας ως δομές έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή της καθε δομής.

Κέντρα Κοινότητας πρόκειται να λειτουργήσουν σε 254 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα από 320 δήμους συνολικά. Εντάσσονται στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και σχεδιάστηκαν από το υπουργείο, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες οι οποίες είχαν ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς για στρατηγικές κοινωνικής ένταξης. Αποτελούν ουσιαστικά one stop shop, δηλαδή ένα σημείο στο οποίο έρχονται οι πολίτες που έχουν ανάγκη από δράσεις κοινωνικής προστασίας, καταγράφονται και μετά διασυνδέονται με όλους τους φορείς και τα προγράμματα εκείνα που τους προσφέρουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα, είτε αυτά αφορούν την απασχόλησή τους, είτε κάποια προνοιακή βοήθεια λόγω αναπηριών, είτε επανένταξή τους με διάφορους άλλους τρόπους.

Ειδικά σε δήμους που έχουν θύλακες Ρομά τα Κέντρα Κοινότητας διευρύνονται όσον αφορά το προσωπικό τους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τις ειδικές ανάγκες αυτής της κατηγορίας πληθυσμού. Όσον αφορά στο προσωπικό που θα απασχοληθεί στα Κέντρα Κοινότητας, η διαδικασία των προσλήψεων θα γίνει με όρους ΑΣΕΠ και θα υπάρξει μεγάλη μοριοδότηση για την εμπειρία σε δομές κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης. Η πρόβλεψη που έχει γίνει από το υπουργείο Εργασίας είναι η σταδιακή κάλυψη 1.450 θέσεων εργασίας στα Κέντρα Κοινότητας σε όλη την Ελλάδα.

Τις θέσεις εργασίας στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων θα προκηρύξει κάθε δήμος ξεχωριστά ενώ οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ψυχολόγοι ή σχολικοί ψυχολόγοι (πτυχιούχοι ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος), επισκέπτες Υγείας ή νοσηλευτές (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικ. Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και τη δημιουργική ενασχόληση παιδιών (π.χ. νηπιαγωγοί), διαμεσολαβητές για Ρομά και ευπαθείς ομάδες, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν) και διοικητικοί υπάλληλοι αρμόδιοι για την υποστήριξη του Κέντρου (τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ